Privacy bij Shot71

De leden van Shot’1 als audiovisuele verenigingen houden zich bezig met opnames (foto en film) het bewerken ervan en het (soms) toevoegen van muziek.
Bij deze hobby komen zij in aanraking met diverse aspecten van privacy, persoonlijke gegevens, portretrecht en auteursrecht. De leden worden door de vereniging Shot’71 op de hoogte gebracht van de geldende wettelijke voorschriften.
Alle leden zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor hun opnames en de mogelijke verspreiding daarvan. De vereniging is het platform waar de diverse opnames worden gedeeld en besproken. Foto’s en films op de website blijven een verantwoordelijkheid van de maker zelf.


Beleid van Shot71
De vereniging Shot’71 (hierna te noemen VERENIGING ) hecht grote waarde aan de bescherming van de Persoonsgegevens van haar leden, partners en andere relaties. Persoonlijke gegevens worden door de VERENIGING dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De VERENIGING houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.


In dit privacybeleid staat beschreven welke principes de VERENIGING hanteert bij de registratie, verwerking en opslag van Persoonsgegevens en gegevensbestanden. Ook gerelateerde onderwerpen, zoals het raadplegen, muteren, uitwisselen en verstrekken van gegevens staat in dit beleid beschreven. Het privacybeleid omvat alle on- en offline systemen van de VERENIGING waarin Persoonsgegevens voorkomen.
Voor wat betreft auteursrecht en muziekrechten heeft de verenig geen verantwoordelijkheid dat blijft bij de maker.
Gebruik van beelden van de website is niet toegestaan zonder toestemming van de maker.
Door de vereniging Shot is een privacy beleid opgesteld en een privacyreglement. Deze worden op verzoek verstrekt.