top of page

Jan Jansen 40 jaar Shot lid


Jan Janssen is in 2022 40 jaar lid van Shot’71. In deze periode heeft Jan voortdurend initiatieven genomen. Zowel op provinciaal als landelijk niveau is hij geen onbekende.

Jan heeft zich altijd actief ingezet voor de Audio-Visuele presentatie.

De AV presentatie is een vorm van foto’s met muziek en/of tekst op de achtergrond. Vele series heeft Jan op zijn naam staan.De onderstaande tekst is van Hugo Coljé


“”Ik herinner me dat Jan op een van de fotobijeenkomsten binnen kwam wandelen. Toen liep hij al te filosoferen om meer met dia’s te gaan doen. Omdat we deelnamen aan het Fotografie deel van de club werden alleen foto’s – zelfgemaakte afdrukken – getoond en aan het einde van de avond kwamen de dia’s aan bod. Maar Jan wilde meer. Ondanks weerstand heeft Jan doorgezet en hoe. Het resultaat kennen we. De diaporamagroep werd een feit. Ik ga daar nu niet over uitweiden want er is genoeg over geschreven in ons jubileumboek.

Jan is een belangrijke bron van ideeën en steeds maar weer benadrukt hij het gebruik van creativiteit en vooral durf. Een steun en initiatiefnemer. Zo heeft hij me meegeholpen mijn eerste klank-diaserie over bloemen tot stand te brengen. Helpen, niet te kritisch kijken maar zien wat je hebt en daar het beste uithalen. Dan blijkt de puinhoop die je denkt te hebben gemaakt wel mee te vallen. Overal is wel iets van te maken. Dat is Jan. Daarnaast bewonder ik hem om zijn filosofie achter de series. Het gedachtengoed. Steeds weer probeert hij zijn beredenering over allerlei zaken gestalte en vorm te geven. Urenlang kan hij zoeken naar de bijbehorende muziek en stukken beluisteren. Hij weet precies op welke momenten hij sterke passages achter bepaalde beelden moet zetten. Hij zoekt naar een verhaal, een progressie. Een apotheose dat zijn stijl kenmerkt. Daarom hebben zijn series meestal een boodschap en geven zij stof tot nadenken. Hij flikt het altijd ons te laten discussiëren en tasten naar het waarom die steeds weer tevoorschijn komt.


Ook humor is Jan niet vreemd. Ik herinner me nog een serie ik meen met de titel “Stappen” waarin hij, samen met zoon Tim, zichzelf centraal stelde. Met opnamen in de Prins, ooit het domein van Shot´71. Tussen de glazen door zagen we Jan langzaam afzakken.

Maar Jan werkt niet alleen in clubverband. Hij wil dat iedereen kennis kan nemen van onze producten en de mogelijkheden die fotografie biedt. Hij organiseerde, onder andere samen met Gerrit Lodder, de AudioVisueel-Festivals. Een idee om omwonenden en leden van andere clubs over de drempel te helpen en mee toe doen met deze wedstrijdvormen.

Ten slotte bewonder ik Jan om zijn geduld. Dat heb ik, als atechnisch persoon, ondervonden met programmaproblemen. Stapje voor stapje kan hij me steeds weer door het computerdoolhof heen loodsen.

Jan van Harte gefeliciteerd””

Hugo

48 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page