Opleidingen

 • Downloaden van het gratis programma Wings Platinum Basis via de site www.hdav.nl
  *  Openen van een AV project
  *  Import van afbeeldingen (foto’s en video) en geluidsfragmenten (muziek en    
      gesproken tekst.
  *  Afstemming van de afbeeldingen met het geluid (timen en variëren van overgangen)
  *  Gebruik van effecten (pannen, zoomen, roteren)
  *  Maken van teksten in afbeeldingen, waaronder titels
  *  Maken van een exe-presentatie (exe-file) en/of DVD
  *  Opslaan en bewaren van het project en de productie