Links


Fotobond Nederland
:

Nederlands Centrum Vrijetijdsfotografie is een organisatie zonder winstoogmerk die diensten en producten aan haar leden aanbied ter verbetering van fotoresultaten. Shot is lid van de Fotobond

Fotobond Oost Brabant

NOVAFILMVIDEO 

is de Nederlandse Vereniging van Audiovisuele Amateurs. Via een bijdrage bent u als Shotter lid van deze organisatie

Nova Regio Noordbrabant