top of page

Historie

 

 

Wie zijn wij?

Shot' 71 is hedendaags een bijzonderde vereniging welke is opgericht in 1971 en samengesteld uit drie verschillende disciplines, te weten een Foto-, Video- en AudioVisuele-groep die allemaal op hun eigen creatieve wijze bezig zijn met beeld. Iedere groep heeft een eigen karakter met een eigen sfeer, opzet en aanpak van de bijeenkomsten. Naast gezamenlijke activiteiten, zoals bijvoorbeeld de Expo, AlgemeneLedenvergadering, Jaarafsluiting en Nieuwjaarsborrel, bepaalt iedere groep met name de eigen activiteiten. De drie groepen bestaan ieder uit enthousiaste leden die zich bezig houden met het maken van foto's, audiovisuele presentaties en films.

 

Ontstaan

In 1970 exposeerde een Berlicummer Jan Kivit † met foto's en dia's. Hij raakte in gesprek met Jos van Sonsbeek †, een filmer. In samenwerking met de stichting 'samenlevingsopbouw' werd een enquète uitgeschreven onder de bevolking van Berlicum om te onderzoeken of er interesse was in een film- en fotoclub. De belangstelling was overweldigend, echter niet voor lang. Vele hadden begrepen dat het ging om het kijken naar films. Toen het duidelijk werd dat het ging om het maken van foto's en films bleven er nog maar 6 á 7 personen over. Deze personen hebben op 6 september 1971 de basis gelegd voor de huidige audio-visuele vereniging Shot '71.

Vele activiteiten vonden plaats in huiselijke kring. De apparatuur en foto's die op de eerste bijeenkomsten werden meegebracht waren armzalig, maar men was bereid betere apparatuur aan te schaffen. En dat gaf resultaat.

Als eerste clublokaal fungeerde de biljartkamer van "Den Durpsherd" een plaatselijk Dorpshuis. De club telde toen 15 leden, redelijk verdeeld over foto- en filmleden. De biljartkamer werd in 1973 verruild voor Herberg "De Gouden Leeuw". In 1976 verhuisde men naar Herberg "De Prins” en in 2017 naar De Moerkoal in Middelrode.

Het eerste clubembleem had een duidelijke link naar het voormalige dorp Berlicum. De achtergrondkleur geel zat ook in de vlag van Berlicum evenals de beer in dat embleem. Het stukje film spreekt voor zich. Met het huidige embleem zijn we geheel overgegaan in blauw en afscheid genomen van het geel.

In 1976 werd het eerste papieren clubblad uitgegeven en sinds 2015 zijn we digitaal.

bottom of page