top of page

Disclaimer

 

Disclaimer

In deze disclaimer beschrijven wij onze eventuele aansprakelijkheid en de copyrights van de foto's en video's, die op onze website geplaatst zijn.

Copyright

Van elke foto en/of video op deze website berust copyright bij de betreffende fotograaf / filmer. Wij verzoeken iedereen die onze site bezoekt de eigendomsrechten te respecteren. Komt u een foto tegen die u zou willen gebruiken voor een bepaald doel, neem dan contact op met het secretariaat van de club. U wordt dan in contact gebracht met de betreffende fotograaf. De foto's op deze website zijn beperkt qua grootte (maximaal 400 kb) en worden in lage resolutie geplaatst. Daardoor zijn de foto's alleen geschikt voor vertoning op deze website.

 

Alle teksten, beeldmateriaal en animaties en de wijze waarop deze op de website worden getoond vallen onder het auteursrecht of een andere wettelijke bescherming van intellectueel eigendom. Informatie op deze website, ongeacht de verschijningsvorm, mag niet worden gereproduceerd, getransporteerd, opgeslagen of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Foto / Video / AV club Shot '71. Het aanbrengen van wijzigingen aan de inhoud van deze website is uitdrukkelijk verboden. Op de website van de Rijksoverheid kunt u meer lezen over hoe het auteursrecht in ons land geregeld is.

Aansprakelijkheid

Shot '71 is niet aansprakelijk voor enige schade, die direct of indirect ontstaat als gevolg van bezoek aan deze site of van het afgaan op onjuiste informatie op deze site. Het zou kunnen gebeuren dat enige informatie op de site onjuist is door wijzigingen die zich hebben voorgedaan na het moment van publicatie. Shot '71 behoudt zich het recht voor - zonder aankondiging vooraf - wijzigingen aan te brengen. Shot '71 is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website van Shot '71 zouden voorkomen. Deze website kan tevens hyperlinks bevatten naar andere websites. Deze hyperlinks worden vóór plaatsing gecontroleerd op hun werking. Shot '71 is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op deze sites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan dergelijke gekoppelde websites. Bij vragen over deze website of problemen bij de navigatie kunt u eventueel contact opnemen met de webmaster via ons contactformulier.

bottom of page