top of page

Video als hobby

Video is één van de onderdelen van Shot '71. Veel mensen houden zich bezig met het maken van films. Een aantal hiervan wil dit graag doen in clubverband om net iets meer van hun producties te maken dan de “doorsnee cameraman / vrouw”. Wij willen U hier graag bij helpen. De video clubavonden worden gehouden in De Moerkoal op de 2e en 4e dinsdag van de maand. Programma ziet U elders. 

 

Intern hebben wij per jaar enkele clubwedstrijden. De videofilms worden dan door een externe jury beoordeeld. Het staat leden vrij om een video in te zenden. Extern doen diverse leden mee aan Landelijke filmwedstrijden. 

De hobby van video is boeiend omdat het over de meest uiteenlopende onderwerpen gaat. Je maakt een video voor de familie, voor een vereniging, voor een lokale omroep, een verzorgingshuis of om te laten zien aan clubleden. In de onderwerpen ben je vrij. Van vakantie tot het maken van video over een onderwerp: juwelen maken, muziekinstrumenten, landschappen, natuur e.d. Een onderdeel van Shot '71 is ook het maken van video portretten. Een korte video over de achtergronden van een persoon. Bij Shot71 leert u kennis maken met vormgeving en techniek:

  • Verhaal, scenario en draaiboek

  • Cameravoering

  • Regie: Cameraregie en spelregie

  • Montage: Inhoudelijk en technisch (met behulp van de computer)

  • Geluid: Opnametechnieken, geluidsmontage en muziekkeuze

  • Belichting

  • Afwerking zoals titels

 

Het wordt op prijs gesteld als je als lid een bijdrage levert en een video samenstelt om deze op een verenigingsavond te tonen. De kwaliteit van de video's loopt uiteen van beginners tot professioneel videowerk. Onze grote kracht is elkaar te helpen bij problemen en ideeën. Niets moet, alles mag.

Voor belangstellende is er een video cursus op DVD beschikbaar. 

Voor infomatie: Tineke Neefs 073-6411306 of Diny Smits 06-12874960

bottom of page