Film

Film als hobby

Film is één van de onderdelen van Shot ’71. Veel mensen houden zich bezig met het maken van films. Een aantal hiervan wil dit graag doen in clubverband om net iets meer van hun producties te maken dan de “doorsnee cameraman / vrouw”. Wij willen U hier graag bij helpen. De film clubavonden worden gehouden in De Moerkoal op de 2e en 4e dinsdag van de maand. Programma ziet U elders. 

Intern hebben wij per jaar enkele clubwedstrijden. De films worden dan door een externe jury beoordeeld. Het staat leden vrij om een video in te zenden. Extern doen diverse leden mee aan Landelijke filmwedstrijden. 

De hobby van filmen is boeiend omdat het over de meest uiteenlopende onderwerpen gaat. Je maakt een film voor de familie, voor een vereniging, voor een lokale omroep, een verzorgingshuis of om te laten zien aan clubleden. In de onderwerpen ben je vrij. Van vakantie tot het maken van film over een onderwerp: juwelen maken, muziekinstrumenten, landschappen, natuur e.d. Een onderdeel van Shot ’71 is ook het maken van film portretten. Een korte film over de achtergronden van een persoon. Bij Shot71 leert u kennis maken met vormgeving en techniek:

  • Verhaal, scenario en draaiboek
  • Cameravoering
  • Regie: Cameraregie en spelregie
  • Montage: Inhoudelijk en technisch (met behulp van de computer)
  • Geluid: Opnametechnieken, geluidsmontage en muziekkeuze
  • Belichting
  • Afwerking zoals titels

Het wordt op prijs gesteld als je als lid een bijdrage levert en een film samenstelt om deze op een verenigingsavond te tonen. De kwaliteit van de film’s loopt uiteen van beginners tot professioneel filmwerk. Onze grote kracht is elkaar te helpen bij problemen en ideeën. Niets moet, alles mag.

Voor belangstellende is er een filmcursus op DVD beschikbaar. 

Voor infomatie: Tineke Neefs 073-6411306 of Jolanda van Grinsven 06-14407705